Veteranklubben

Velkommen

Er du SIF’er 40 + har vi et godt tilbud til dig. Bliv medlem af SIF Veteranklubben.

Veteranklubben blev stiftet i 1984, så aktive sportsudøvere, der var ved at træde ud af den aktive sportsudøvelse, havde et sted, hvor man kunne samles med gamle venner, MEN alle, der er over 40 år, er velkommen i klubben, blot man mindst er passiv medlem af SIF!

Vi har vi et medlemstal på tæt ved 100 personer, der flere gange i årets løb inviteres til et eller andet kulturelt indslag.

For at blive ved det kulturelle, har vi nu gennem flere år købt en hel forestilling, revyen på Silkeborg Ny Teater, hvor vi hver gang melder fuldt hus.

Hen på sommeren afvikler vi vores traditionsrige sommerudflugt, hvor vi i reglen op til 70 medlemmer tager på en venskabelig tur ud i sommerlandet, hvor vi naturligvis altid skal have lidt at spise og drikke!

Gennem efterhånden mange år har vi hvert år sidst på sommeren arrangeret en uges udenlandsrejse, der med bus går til et besøgsværdigt sted indenfor det nordlige Europa. Også udlandsturene er godt besøgt, og deltagertallet er sædvanligvis ca. 50 personer.

For at blive ved det sædvanlige, afvikler vi hvert år et stort bankospil i Søholthuset, hvor salen bliver fyldt til sidste plads.

I løbet af året præsenterer vi øvrige arrangementer. Det kan være foredrag, virksomhedsbesøg o. a.

Mange af medlemmerne stiller sig også til rådighed for frivillig hjælp til de forskellige afdelinger i SIF. Det kan være hjælp til Himmelbjergløbet, vi stiller os til rådighed for cykling og de øvrige afdelinger, ligesom vi er mange, der hjælper på Mascot Park som kontrollører og som medhjælpere i Loungen.

Hvis du har lyst til at indgå i et godt, venskabeligt samarbejde som deltager i vores arrangementer eller som hjælper ved det nævnte, skal du være særdeles velkommen i Veteranklubben.

Indmeldelse kan ske direkte til Formand Sonja Olsen.

Bestyrelsen

Formand

Sonja Olsen

Næstformand

Find Madsen

Kasserer

Randi Riis Madsen

Bestyrelsesmedlem

Hanne Carøe

Bestyrelsesmedlem

Carl Erik Larsen

Bestyrelsesmedlem

Lise Meineche

Bestyrelsesmedlem

Carsten Sørensen

Historie

EN DRIFTIG KLUB MED SAMMENHOLD OG HYGGE!

Silkeborg Idrætsforenings Veteranklub, blev stiftet den 29. februar 1984, på en stiftende generalforsamling i Søholthuset, og kunne således i 2009 fejre 25 års jubilæum.

Da veteranklubben blev stiftet i 1984, var det for at have en klub, hvor man kunne mødes, uanset hvad afdeling i SIF man tilhørte. Der havde været flere små klubber, i enkelte af SIFs afdelinger, men Veteranklubben skulle være en samlende klub, fælles for alle i SIF, uanset hvad afdeling man tilhørte. Det gik dog kun nogle få år, før det blev sådan, og som det har været lige siden, at alle kan melde sig ind i klubben, uden at man har været med i én afdeling eller med i SIF før, og det var en rigtig beslutning til stor gavn hele SIF; det eneste der kræves er, at man skal være passiv medlem af SIF, og man skal være fyldt 40 år, og så skal man betale et mindre årligt kontingent til Veteranklubben, udover det passive kontingent til SIF.

Da klubben startede i 1984, og i de første år, var der kun få medlemmer, men det er der lavet godt og grundigt om på siden, og i dag tæller klubben omkring 135 medlemmer, og så har man det også således, at ved hvert eneste arrangement i klubben, må man gerne tage en ledsager med; de er altid hjertelig velkommen.

De små klubber i nogle af afdelingerne ophørte ret hurtigt, efter

Veteranklubbens stiftelse, for i Veteranklubben kunne alle være med, også fra de afdelinger, der ikke havde en lille klub.

HVAD LAVER VI SÅ I SIF’s VETERANKLUB:
Der er omkring 10 arrangementer om året, og blandt Veteranklubbens største traditioner er bl.a. sommerudflugten, hvor man på en utrolig hyggelig tur, tager ud i det blå med madkurven. Denne udflugt er meget populær blandt medlemmerne, og mange steder er blevet besøgt gennem årene, med både bus og med sejltur på Silkeborg søerne i en festlig og dejlig stemning.

Klubbens store julebanko spil, som også har fundet sted i mange år, samler hvert år mange mennesker, som dyster om ænder, rødvin og mange flotte gevinster, og ikke mindst hygger medlemmerne sig sammen.

Man har også en årlig bowlingturnering, hvor man finder årets veteranmester indenfor både damerne og herrerne, og der er altid kamp til stregen, inden medaljerne kan overrækkes ved den efterfølgende fællesspisning.

Man er også hvert år på besøg i Det Ny Theater på Silkeborg Bad for at se revyen; dette arrangement samler altid fuldt hus ude på Badet af SIF veteraner, som hygger sig og spiser sammen efter forestillingen, og det er en meget populær aften, ude ved de dygtige skuespillere på Det Ny Theater.

En meget populær tradition er også klubbens årlige tur til udlandet, hvor man indtil nu, har gæstet, Tjekkiet, med udflugt til bl.a. Prag i 2005, i 2006 gik turen til Berlin, i 2007 til Goslar i Harzen, i 2008 til Holland, med udflugter til bl.a. Amsterdam, Keukenhof blomsterpark og byen Giethoorn. I 2009 var målet Tyrol i Østrig med en fantastisk alpetur over Grosglockner, besøg på det verdensberømte museum Svarovski, tur til Italien, besøg i mange skønne byer, og så boede vi dejligt i Westendorf, som helt svarede til sit ry, som Europas flotteste landsby. Her i 2010 går turen til Polen, og på hjemvejen er der ophold et par dage i Berlin, og turen er fuldstændig udsolgt, og det har alle vore ture til udlandet i øvrigt været hver gang.

Veteranklubben afholder mange andre arrangementer. I Søholthuset har vi vor årlige generalforsamling, der altid har mange deltagere, og de slutter generalforsamlingen med spisning og hygge, og vi har haft mange foredrag, julefrokoster, rejseaftener og meget mere, og vi drager ofte ud af huset, hvor vi har været på utallige besøg på virksomheder, museer og masser af andre ting.

Veteranerne hjælper også SIF på rigtig mange områder, med bl.a. arbejde i Søholthuset, ved stævner og arrangementer, kontrollører og anden medhjælp ved superligaholdets kampe på Silkeborg Stadion, og ved SIFs mange koncerter, og vi giver en hjælpende hånd til SIFs hovedafdeling og til Silkeborg IF Invest; vi hjælper simpelthen, hvor vi kan hjælpe foreningen, når der bliver kaldt på os.

Til Veteranklubbens arrangementer er der altid en meget stor og flot tilslutning, og det viser, at medlemmerne bakker op om klubben, og man mødes altid i klubbens motto; et godt sammenhold og kammeratskab, og i et godt fællesskab, og det at være positive og være noget for hinanden og hjælpe hinanden betyder meget i Veteranklubben; SIFs Veteranklub har nogle fantastiske medlemmer, som lever op til dette, og som forstår, at hygge sig og have det godt sammen, og alle er hjertelig velkommen i SIFs Veteranklub.

Vedtægter

Vedtægter for SIF’s Veteranklub

§ 1

Foreningens navn er SIF’s Veteranklub.

§ 2

Foreningens formål er at bevare ældre medlemmers tilknytning til Silkeborg Idrætsforening på tværs af idrætsgrenene.

Foreningens aktiviteter er at afholde sammenkomster for der igennem at bevare og styrke sammenholdet i Silkeborg Idrætsforening.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år.

Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år.

§ 4

Ind- og udmeldelse kan til enhver tid ske til bestyrelsen.

§ 5

Er et medlem i restance i 3 måneder, slettes medlemskabet.

§ 6

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Fastsættelse af kontingent for det følgende år

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Under pkt. eventuelt kan ingen vedtagelse finde sted.

§ 8

Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og fører regnskabet.

Regnskabet revideres af de på hovedforeningens generalforsamling valgte revisorer.

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Over bestyrelsens møder og forhandlinger samt over enhver generalforsamling føres et protokollat.

§ 9

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 10

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før dens afholdelse, og skal ske ved brev til medlemmerne samt ved annoncering i www.silkeborgif.dk eller pr. e-mail.

§ 11

Medlemskab af SIF’s Veteranklub betinger passivt eller aktivt medlemskab af Silkeborg Idrætsforening, samt at man skal være fyldt 40 år.

§ 12

Ved ophævelse af SIF’s Veteranklub tilfalder klubbens samtlige midler Silkeborg Idrætsforening – Hovedforeningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2020