Badminton

Velkommen

SIF Badminton tilbyder motionsbadminton i JYSK Arena og på Silkeborg Gymnasium, hvor du har tre muligheder for at spille badminton:

 1. Lej en bane til single-spil (dig og en anden fast makker). Pris: 500,- kr. pr. person for hele sæsonen (august-april)
 2. Lej en bane til double-spil (dig og tre andre faste makkere). Pris: 400,- pr. person for hele sæsonen (august-april)
 3. Kom og spil double med de andre, der er mødt frem. Pris: 400,- pr. person for hele sæsonen (august-april), (kun torsdage)
 

Du har 5 tider at vælge imellem:

 • Mandage: Gymnasiets hal 2: kl. 20.00-21.15
 • Tirsdage: JYSK Arena hal B: kl. 18.30-20.00
 • Tirsdage:  JYSK Arena hal B: kl. 20.00-22.00
 • Torsdage: Gymnasiets hal 2: kl. 18.30-19.45
 • Torsdage: Gymnasiets hal 2: kl. 19.45-21.15

Tilmelding / Kontakt

For tilmelding eller nærmere informationer kontakt:

Finn Sørensen

Velkomstforening for flygtninge

Silkeborg IF badminton har indgået samarbejde med DGI og DRC Dansk Flygtningehjælp, således at vi i 2023 er Velkomstforening. At være velkomstforening, vil sige at vi har særlig fokus på den gode velkomst, således alle som kommer i SIF badminton oplever sig som velkommen og inkluderet i vores lille fællesskab. Vi vil gerne at endnu flere begynder at spille badminton og derfor tilbyder vi, at personer med flygtningebaggrund, har mulighed for, gratis at få stillet en badmintonbane til rådighed i følgende tidsrum:

 • Sted: Jysk Arena Hal B
 • Tidspunkt; Tirsdag 18.30 – 20.00 og/eller 20.00 – 21.00
 • Opstart: 17.01.23
 • Aflysninger: 14.02.23  og 04.04.23
 • Sidste gang 25.04.23, hvor der udover badmintonspil også vil være afslutning
 • Afslutning 25.04.23:
 • Velkomst
 • Fællesaktivitet
 • Spisning
 

Information om medlemskab for næste sæson, som er fra august 2023 til april 2024. Denne dag vil være for deltagere inkl. familier på forløbet samt alle andre medlemmer og bestyrelse i SIF Badminton, repræsentanter for DGI Midtjylland og Dansk Flygtningehjælp.

Praktiske oplysninger:

 • Udstyr/hvad skal jeg have med: Indendørssko, t-shirt, shorts og badmintonketcher medbringer du, hvis du har det, ellers hjælper vi med at skaffe det
 • Omklædning: Der er kønsopdelt omklædningsrum med badefaciliteter til rådighed
 • Socialt samvær: Efter endt spil og omklædning slukker vi tørsten med et glas vand eller hvad du selv medbringer
 • Forudsætninger: Der er ingen krav til spillemæssige kvalifikationer. Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for instruktionshjælp. Har du selv erfaringer som badmintoninstruktør, vil vi meget gerne have dig som hjælper.
 • Deltagere: Du kan komme alene, men må gerne tage en eller flere spillere med. Alle aldersgrupper er velkomne, både øvede og nybegyndere.
 • Tilmelding er nødvendigt, hvis du vil være sikker på en plads, ellers møder du bare op.
 

Få svar på dine spørgsmål, nærmere information og tilmelding:

Finn Halkjær

English

Welcome and playing times

SIF Badminton offers you to play badminton at either JYSK Arena or Silkeborg Gymnasium, where you have three options to choose from: 

 1. Rent a badminton court for you and your regular playing partner. Price: 500 DKK per Person for the whole season (fra August to April)
 2.  Rent a course for double games (you and three other playing partners). Price: 400 DKK per person for the whole season (fra August to April)
 3.  Play double with others who do not have regular playing partners. Price: 400 DKK per Person (Only possible on Thursdays) for the whole season (fra August to April)

 

You have 5 times to choose from:

 • Mondays: Silkeborg Gymnasium Hall 2: KL. 20.00-21.15
 • Tuesdays: JYSK Arena Hall B: KL. 18.30-20.00
 • Tuesdays: JYSK Arena Hall B: KL. 20.00-22.00
 • Thursdays: Silkeborg Gymnasium Hall 2: KL. 18.30-19.45
 • Thursdays: Silkeborg Gymnasium Hall 2: KL. 19.45-21.15

Contact and registration

For registration or further information, please contact:

Finn Sørensen

Welcome association for refugees

Silkeborg IF Badminton has partnered up with DGI and The Danish Refugee Council DRC, so that in 2023 we are a so called “Welcome-association”. This means that we have a distinctive focus on welcoming newcomers so that everyone who comes to SIF badminton feels included and welcome. We hope to see even more people start playing badminton and therefore we offer people with a refugee background the opportunity to play badminton free of charge during the following period:

 

Location: Jysk Arena Hal B

Time; Tirsdag 18.30 – 20.00 og/eller 20.00 – 21.00

From: 17.01.23 till 25.04.23

Cancelled due to the hall being occupied: 14.02.23 and 04.04.23

Last training is the 25.04.23, where we finish the season by eating dinner together after an hour of playing badminton.

 

Practical information:

 • What equipment is needed? Indoor shoes, t-shirts, shorts, and a badminton racket (If you have one, if you do not have one, we will help you find one)
 • Changing clothes: There are gender-divided dressing rooms with bath facilities available
 • Socializing: After playing badminton, we will drink a glass of water or whatever you bring along.
 • Prerequisites: There are no requirements for your badminton qualifications/skills. Yet it will only be possible to provide a limited degree of counselling.
 • Participants: You can come alone, but you are welcome to bring one or more playing partners. All age groups are welcome, both experienced and beginners.
 • Registration is necessary if you want to be sure of a spot, otherwise you just turn up and we will see what we can do.

 

Any questions? Feel free to write to Finn:

Finn Halkjær