Finn Mølgaards Mindefond

Fonden er indstiftet til ære for og til minde om en af de mest aktive medlemmer i Silkeborg Idrætsforenings historie, Finn Mølgaard, som døde i 2021. Finn var medlem i 79 år og aktiv leder i Silkeborg i 73 år. Vi har stiftet denne fond til minde om en enestående indsats for en enestående og uvurderlig indsats for vores forening i en menneskealder. 

Denne pris uddeles i Finn Mølgårds ånd til en person, som på samme måde er et medlem fra en af klubbens afdelinger og tilknyttet klubber, som repræsenterer os på værdig vis, og som er opmærksom på, hvordan holdet, holdkammerater, klubmedlemmer har det. Modtageren medvirker til den gode stemning, og er altid parat til at yde en indsats for det gode sammenhold i fællesskabet.

Prisen er i dag den 26. april (foreningens fødselsdag) uddelt for første gang, og herunder kan I læse om ordene til den meget velfortjente modtager, Henrik Bech Nielsen. Mindepokalen blev overrakt til Henrik af Finn Mølgaards enke, Grethe Mølgaard.

“At kalde Henrik den nye Finn Mølgaard er måske at tage munden for fuld – men ikke desto mindre lever Henrik op til de samme idealer som Finn stod for, og derfor er det vores holdning, at han er en værdig modtager af Finn’s ærespris.

Ingen opgave er for stor eller lille for Henrik når der er brug for hjælp i klubben.

Det være sig i boden på stadion til hver og en hjemmekamp (eneste undtagelse var til sin egen 50 års fødselsdag) – i krudt boden på parkeringspladsen hvor Henrik årligt bruger 100+ timer.

Som om det ikke er nok, så er Henrik også primus motor til Regatta, Hede Rytmer, og for nylig også nøgle/brik ansvarlig for SIF Fodbold.

En uundværlig kapacitet både pga. hans engagement, men også hans positive sind og tilgang til tingene generelt.

Henrik involveres også familien og vennerne i SIF, og er dermed en fantastisk ambassadør for klubben

At andre også har fået øje på din kæmpe indsats, bevidner en stor artikel i MJA den 7. januar i år under overskriften “Henrik, en ildsjæl udover det sædvanlige” – hvor alt dit fantastiske arbejde også bliver beskrevet.

Du er en frivillig lige i Finn Mølgaards ånd, og derfor en meget velfortjent modtager af Finn Mølgaards Mindepokal.”