Søholthuset

Velkommen

Velkommen til Silkeborg IF’s klubhus ”Søholthuset” beliggende på 1. sal i Jysk Park.

Søholthuset udgøres af 2 mødelokaler, et opholds- og cafe-område, hvortil der er tilknyttet et lille te-køkken.

Opholds- og cafe-området er åbent for medlemmer, og mødelokalerne kan reserveres.

Søholthuset har ingen ansatte, så alt foregår ved selvbetjening, det vil sige at alle skal hjælpe med at lokalerne er rene og ryddelige, samt forbrug fra ”cafeen” afregnes.

Åbningstider

Mandag til torsdag   kl. 13.00 – 20.00

Fredag kl. 13.00 – 18.00

Lørdag kl. 08.00 – 18.00

Søndag kl. 10.00 – 16.00

Uden for åbningstiderne skal der anvendes ”brik” med kode for at få adgang.

Ved særlige SIF relaterede arrangementer kan åbningstiderne udvides.
Kontakt Knud Borum for nærmere aftale – mobil 2336 3884

Booking

Søholthuset råder over to mødelokaler, som kan bookes i online kalenderen.

Det første er Mødelokale Cyklisten, som ligger tættest ved hovedindgangen, og væggen prydes af en cykelrytter. Her er plads til 20 personer.

Det andet er Mødelokale Klatreren, som ligger i den modsatte ende af hovedindgangen, og væggen prydes her af en klatrer. Her er plads til 16 personer.

Derudover er det muligt booke både Caféen og Stuen til møder eller arrangementer, dog ikke i weekenden uden forudgående aftale med Knud Borum – mobil 2336 3884

Ved større arrangementer i Silkeborg IF regi kan hele Søholthuset bookes – dette skal aftales med Knud Borum forinden.

Søholthuset kan udelukkende bruges til interne foreningsarrangementer og møder, og ikke private fester/arrangementer.

Har du ikke adgang til kalenderen, men ønsker adgang, skal den rekvireres hos formanden for din afdeling.

Bookingen af lokaler skal og kan kun foretages via vores Google kalender. Alle formænd for afdelingerne i Silkeborg IF har adgang til at booke lokaler i Søholthuset.

Vær opmærksom på, at du ved bookingen under “Tilføj placering” skal skrive et af følgende lokalenavne:

Mødelokale Cyklisten, Mødelokale Klatreren, Caféen, Stuen

Ved hele Søholthuset skrives det i “Tilføj placering”

Det er vigtigt, at ovenstående retningslinjer følges nøjagtigt af hensyn til kalenderens øvrige brugere. Følges retningslinjerne ikke eller anvisninger fra administratorerne, så vil adgangen til at redigere kalenderen blive fjernet.

Klik på Knappen herunder for at booke lokaler i Søholthuset i Google kalenderen.

Husorden

Ansvarlig for ”Søholthuset” – Styregruppen:
Knud Borum – Formand
Jørgen Refsgaard – Kasserer

Tilsyn, daglig kontakt og rengøring varetages af driftsgruppen:

Else Skov, tlf. 4017 6669

Frank Lund, tlf. 4011 1030

Jørgen Anderson, tlf. 2014 0848

Med reference til styregruppen for ”Søholthuset”

Post til Silkeborg IF:
Det er aftalt med SIF Invest, at de modtager post til Idrætsforeningen. Post fordeles i ”dueslag”

Nøgler og adgang til ”Søholthuset”:

 • Afdelingernes Formand/kvinde godkender de ledere, der skal have nøgle/brikker til ”Søholthuset”.
 • Afdelingsformand fremsender 1 gang årligt en revideret liste med de, der skal have adgang til klublokale. Liste sendes til ”Formand for styregruppe” – Karsten Dahl.
 • Ansvar for udlevering og oprettelse af koder og ”brik” for adgang til ”Søholthuset”, varetages af pt Else Skov
 • Hvis man herudover ønsker at give en leder adgang, så sender Afdelingsformanden en mail til Else Skov med: Navn, Funktion (Træner for/ Holdleder…) adresse, mailadresse og mobilnummer. Herefter modtager leder direkte besked.
 • Al kommunikation om nøgler og adgangskoder varetages pt af Else.
 • Den enkelte afdelings skal ikke kontakte Teknisk Chef for Jysk Park, Bjarne Skov, som koder nøglebrik!
 • Nøglebrikker udleveres efter følgende retningslinjer:
  • ”Søholthuset” vores Klubhus. – Alle ledere som er godkendt af afdelingernes bestyrelse eller af FU.
  • ”Finn’s Arkiv” i Klubhus. – Hovedformand, FU, Styregruppe, Driftsgruppe.
  • ”Depot på Gang” JYSK Park – Hovedformand, Driftsgruppe og Styregruppe

”Afdelingernes Depot” – Afdelingers skabe. Bestyrelse, Trænere og ledere fra de afdelinger, der har skabe. Lister udarbejdes af afdelingerne (Fodbold, Håndbold, Q-Fodbold, Badminton). Styregruppe og Driftsgruppe.

Køb af drikkevarer:

Øl: 20,00 DKK

Sodavand: 10,00 DKK

Kop kaffe/the: 5,00 DKK

Kande kaffe/the: 40.00 DKK

Betaling: Der kan betales med MobilePay til nummer 74961, og der er opstillet en betalingskasse til kontantbetaling.

 

Brug af klubhus:

 • Overnatning i klublokalet er ikke tilladt. 
 • Klublokalet må ikke benyttes som depot eller opbevaringssted.
 • Husdyr må ikke medbringes i klublokalet.
 • Rygning er ikke tilladt i klublokalet. 

Man afleverer altid lokalerne i ryddet stand, med afryddede og rene borde, og stolene på plads. Ved større arrangementer er kravet, at man foretager oprydning og rengøring herunder også af køkken og toilet.

Kontakt

For nærmere information kontakt:

Knud Borum